JURY

JURY 

JURY KONKURSOWE 60. RZESZOWSKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH – FESTIWALU ARCYDZIEŁ

 

Nurt Główny jubileuszowej, 60. edycji Rzeszowskich Spotkań Teatralnych – Festiwalu Arcydzieł, to spektakle teatrów z całej Polski, nowe interpretacje dzieł mistrzów literatury polskiej i światowej: Antoniego Czechowa, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Williama Shakespeare’a, Marii Dąbrowskiej, Friedricha Dürrenmatta i Carla Goldoniego. Wszystkie spektakle podlegać będą ocenie Jury, w którego skład zaproszenie przyjęli: Małgorzata Potocka, Jacek Sieradzki, Paweł Szkotak i Jan Wolski.

 

Małgorzata Potocka – aktorka, reżyserka, producentka, mana­gerka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Współpracowała z Bogusła­wem Schaefferem, Festiwalem Teatralnym Richarda Demarco z Edyn­burga, była stypendystką Amerykańskiej Fundacji Filmowej Millenium Workshop oraz założycielką niezależnej spółki filmowej MM Potocka Production, z którą produkowała filmy dla Ted Turner Television, Chan­nel 4, BBC i Canal +. Pierwsza prezeska i jedna z założycielek Związku Niezależnych Producentów Filmowych. Współpracowała z Telewizją Polską, gdzie tworzyła nową wizję Festiwalu Piosenki w Sopocie, re­alizując koncerty gwiazd, a następnie z Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu, tworząc Scenę Młodych Talentów. Była dyrektorką Festiwalu „Dialog 4 Kultur”, doradcą Ministra Kultury do spraw mediów, kierow­niczką Promocji Medialnej w Instytucie im. Adama Mickiewicza oraz dyrektorką TVP Łódź. Od 2007 roku jest wiceprezesem Europejskiej Fundacji Edukacji Audiowizualnej DISCE. Od 2008 jest członkiem Rady Programowej Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi. Od lat związana z Teatrem Capitol w Warszawie. Od 2019 roku dyrektorka Teatru Po­wszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

 

Jacek Sieradzki – krytyk teatralny, absolwent pierwszego rocz­nika Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Od niemal czter­dziestu lat członek redakcji Dialogu, od trzydziestu dwóch – redaktor naczelny, piąty w historii tego pisma. Przez wiele lat recenzent teatral­ny Polityki, później Przekroju i Zwierciadła, dziś autor comiesięcznego felietonu Intermedia w miesięczniku Odra. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny kilku edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyser­skiej „Interpretacje” w Katowicach, do niedawna szef artystyczny Ogól­nopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej R@Port w Gdyni. Wieloletni koordynator merytoryczny Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Prywatnie miłośnik muzyki klasycznej oraz włóczęgi po Polsce i świecie – najlepszych odtrutek na nadmiar teatru w życiu.

 

Paweł Szkotak – reżyser. Założyciel i dyrektor jednego z najcie­kawszych i najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich teatrów alternatywnych – poznańskiego Teatru Biuro Podróży (od 1988). Twór­ca i dyrektor festiwalu „Maski” w latach 1997-2014. Twórca, dyrektor i kurator Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bliscy Nieznajo­mi” oraz konkursu dramaturgicznego „Metafory Rzeczywistości” (2008– 2015). W latach 2003–2015 dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu. Od 2015 Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Reżyser inscenizacji teatralnych i operowych. „Giordano”, „Carmen Funebre”, „Pijcie ocet, Pa­nowie!”, „Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Planeta Lem”, „Silence”, „Eu­rydyka” – spektakle Teatru Biuro Podróży, „Martwa Królewna”, „Otello”, „Kartoteka” – przedstawienia przygotowane w teatrach dramatycznych, opery: „Eugeniusz Oniegin”, „Sąd Ostateczny” i „Faust” – to niewielka część z kilkudziesięciu realizacji scenicznych artysty. Paweł Szkotak jest również laureatem licznych nagród m. in. Paszportu Polityki (2005), nagrody Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne za­sługi dla promocji Polski w świecie oraz nagrody Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru, Srebrnego Medalu Gloria Artis (2008) oraz Złotego Krzyża Zasługi (2014).

 

Jan Wolski – profesor w Zakładzie Kultury Mediów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historyk literatury, krytyk literacki, tłumacz niemiecko­języcznej literatury szwajcarskiej i retoromańskiej. Wydawca, pasjonat sztuki książki, koordynator działań programowych i aktor teatru Scena Propozycji UR, współredaktor od chwili powstania kwartalnika literac­ko-artystycznego „Fraza”. Opublikował m.in. książki: „Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego poety” (2002), „Im dalej w czas, tym mocniej będzie świecił. Iwaniuk-Czechowicz” (2003), „Dotykanie wier­sza” (2004), „Poezja polska na obczyźnie” (2005), „Piotr Mordel – polski typograf i bibliofil w Berlinie” (2011), „Józef Conrad-Korzeniowski. Ma­rynarz z Kresów” (2018) oraz tomy przekładów pisarzy szwajcarskich: Flurina Speschy, Franza Hohlera, Hermanna Burgera, Luise Famos, Armina P. Bartha, Hugo Loetschera. Ostatnio ukazała się monografia „Szwajcaria w piśmiennictwie polskim. Od XIX wieku do czasów naj­nowszych” (2019), tom „Reagować – opisywać (niepowtarzalne): recen­zje, wstępy, wprowadzenia, posłowia, relacje” (2020), antologia tekstów z motywami szwajcarskimi w poezji polskiej „Miłaś mi ziemio helwec­ka wspaniała” (2021), a także monografie zbiorowe: „Zaglądać w oczy makom i stokrotkom. Twórczość Stanisławy Kopiec. Studia, szkice, wspomnienia” (2019) i „Jerzy Pleśniarowicz – człowiek wielu talentów (teatr, dzieło translatorskie, poezja)” (2022). Laureat Nagrody Miasta Rzeszowa w dziedzinie literatury (2004) i Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (2020).

 

 


Galeria: Powrót