TEATR W SIECI/ NATENCZAS

TEATR W SIECI/ NATENCZASMiło nam poinformować, że trzy projekty teatralne stały się częścią Programu pn. Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19będącego inicjatywą Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Program przewiduje realizacje różnych ofert edukacyjnych przygotowanych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, TVP3 Rzeszów, Podkarpacką Komisję Filmową - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Polskie Radio Rzeszów.

W efekcie spotkania wszystkich partnerów Programu - po uzgodnieniu z Departamentem Kultury UMWP – będziemy realizowali następujące projekty przeznaczone dla uczniów szkół/placówek podstawowych i ponadpodstawowych:

 

  • Warsztaty teatralne (próby online oraz w realnej rzeczywistości po ustaniu zagrożenia epidemią) z młodzieżą szkolną prowadzone przez aktorów teatru. Projekt skierowany do szkół/placówek podstawowych i ponadpodstawowych.

 

  • Konkurs recytatorski „Polska poezja religijna” z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II i beatyfikacji Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego (warsztaty online oraz w realnej rzeczywistości po ustaniu zagrożenia epidemią) - prowadzone przez aktorów teatru. Projekt skierowany do szkół/placówek podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Program zostanie sfinansowana przez samorząd województwa oraz Teatr.

Udział uczniów oraz opiekuna merytorycznego w wybranym projekcie mogą zgłaszać szkoły ponadpodstawowe i placówki drogą elektroniczną na adres: sekretariat@teatr-rzeszow.pl . Zgłoszenia należy przesyłać do 10 kwietnia.

Informacji na temat projektów udziela koordynator wydarzeń artystycznych Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Patrycja Kita.

email: p.kita@teatr-rzeszow.pl, tel. 722 104 001

Regulaminy projektów oraz karty zgłoszeń załączamy poniżej.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji projektu, gdyby nie pozwalały na to obowiązujące przepisy wynikające ze stanu pandemii. Wierzymy jednak, że w tym trudnym czasie wspólnymi siłami uda nam się rozwinąć teatralne pasje i talenty młodych z Podkarpacia!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 


Załączniki: