Logotyp

Portier / Portierka – rekrutacja zakończona

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy: Portier.

Zakres obowiązków:

 • pełnienie dyżurów na portierni w systemie 24-godzinnym,
 • monitorowanie oraz dokonywanie kontroli i obchodów obiektu Teatru,
 • otwieranie budynków teatru, wydawanie kluczy do pomieszczeń, prowadzenie   ewidencji,
 • obsługiwanie centrali telefonicznej, centrali wczesnego wykrywania pożarów, centrali systemu antynapadowego oraz wykonywanie podstawowej obsługi panelu instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • udzielanie informacji pracownikom oraz gościom Teatru,
 • pomoc w dbaniu o porządek otoczenia Teatru (w tym m. in. odśnieżanie),
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zakłócenia porządku, zagrożenia lub podejrzenia przestępstwa albo wykroczenia,
 • zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości przełożonym,

Wymagania niezbędne:

 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność, również do pracy w godzinach nocnych,
 • samodzielność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
 • umiejętność pracy w grupie, komunikatywność,
 • odpowiedzialność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z ochroną mienia.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
 • podstawowa obsługa komputera.

Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie równoważnym do 24 godzin,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • bezpłatny parking,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość uczestniczenia w interesujących wydarzeniach teatralnych,

Wymagane dokumenty:

CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

Dokumenty należy:

– przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@teatr-rzeszow.pl,

– bądź dostarczyć/przesłać na adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7,

w terminie do dnia 9 października 2023 r.

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*.      /*niepotrzebne skreślić/.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

Skip to content