Logotyp

Teatr im. Wandy Siemaszkowej i WSIiZ w Rzeszowie podpisały umowę o współpracy

Wspólne działania na rzecz edukacji i popularyzacji nauki i kultury to główne założenia umowy partnerskiej między Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. W wyniku umowy Teatr staje się Partnerem Uczelni, a w planach są między innymi warsztaty, studenckie staże i praktyki oraz teatralne wydarzenia w Klubie Akademickim IQ.

Umowę o współpracy w dniu 24 kwietnia br. podpisali Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. Wandy Siemaszkowej dr Jan Nowara oraz Rektor WSIiZ dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Cele współpracy to zacieśnianie wzajemnych kontaktów, wzajemne promowania przedsięwzięć artystycznych i popularno-naukowych, wymiana doświadczeń, a także podejmowanie działań upowszechniających działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności wśród młodzieży i studentów. Umowa zakłada także realizowanie wspólnych projektów i przedsięwzięć edukacyjno-artystycznych z udziałem młodzieży kształcącej się w Publicznym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie, którego założycielem jest WSIiZ.

Dzięki podpisanej umowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie mogła m.in. promować repertuar Teatru wśród społeczności akademickiej WSIiZ, w Klubie Akademickim IQ będą odbywały się próby, a także spektakle i inne wydarzenia organizowane przez Teatr. Ponadto aktorzy Teatru będą prowadzić warsztaty dydaktyczne dla studentów WSIiZ, a we foyer teatru na ekranach multimedialnych będą pojawiać się zapowiedzi ważnych wydarzeń organizowanych przez WSIiZ – podkreśla Rektor WSIiZ dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Tą drogą nasz Teatr znów wychodzi poza mury swojej siedziby. Będziemy mogli spotkać się z młodymi ludźmi w miejscach i formach przekraczających rutynową formułę funkcjonowania instytucji artystycznej. Stworzymy możliwość, aby uczniowie Akademickiego Liceum, w ramach przedsięwzięć Młodej Sceny, mogli wystawiać swoje sztuki na deskach prawdziwego teatru, a studenci WSIiZ odbywać staże i praktyki w Siemaszce – dodaje Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej dr Jan Nowara.

W spotkaniu dotyczącym szczegółów współpracy wzięli udział także Jagoda Skowron – pełnomocnik Dyrektora Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz Barbara Szpunar – Dyrektorka WSIiZ ds. Organizacji i Współpracy.

Skip to content