Idea Festiwalu    

Rzeszów, 25 - 31 sierpnia 2018

 

TRANS/MISJE czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuk Rzeszów–Koszyce–Ostrawa–Debreczyn–Lwów–Troki to unikatowe wydarzenie artystycznego w skali Europy Środkowej, którego fundamentem jest międzynarodowa współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy i Litwy. Festiwal to największy dotychczas projekt kulturowy organizowany przez te kraje.

Nazwa festiwalu przyjęła formę współczesną i pojemną znaczeniowo. Pierwsza nazwa członu to TRANS jest odpowiednikiem przyimków: poza, za, poprzez, i nawiązuje do przekraczania granic, poszukiwań nowych środków wyrazu jak i zniesienia przeróżnych ograniczeń. Druga część nazwy MISJE to rzeczownik w liczbie mnogiej, i odnosi się do roli sztuki w życiu codziennych społeczności lokalnych oraz globalnych.

Festiwal co roku będzie odbywał się w innym mieście partnerskim. Każdy gospodarz kolejnej edycji będzie nadawał jej swój podtytuł. Tytuł pierwszej odsłony, którą przygotowuje Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie to „1918. Koniec i początek”. Jako datę rozpoczęcia pierwszego festiwalu przyjęto przełom sierpnia i września 2018 roku.  Rok 2018 jest bowiem rokiem bardzo znaczącym dla Europy Środkowej i Wschodniej. Przypada w nim setna rocznica ustanowienia nowego porządku. Poszczególne państwa odzyskały swoją niepodległość, suwerenność. Od tego momentu rozpoczął się ich znaczący rozwój – nie tylko gospodarczy, ale także kulturowy – mówi dyrektor rzeszowskiego teatru, Jan Nowara w wywiadzie z Jackiem Cieślikiem. Program pierwszej edycji festiwalu w sposób bezpośredni i pośredni odnosi się do tego przełomu historycznego. Wszyscy partnerzy spojrzą na datę 1918 z perspektywy własnych doświadczeń historycznych i kulturowych.  

Wywiad z dyrektorem Janem Nowarą:
"1918. Koniec i początek"
Rozmawia Jacek Cieślak
"Rzeczpospolita"
18 września 2017 r.
Czytaj wywiad

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 


Powrót
Do festiwalu pozostało