WspółorganizatorzyGłównym założeniem festiwalu jest interdyscyplinarność zarówno w sferze sztuki (teatr, taniec, muzyka, film, plastyka, performance, nowe media itd.), jak i innych dziedzin z zakresu nauki (nauki polityczne, historyczne, literaturoznawstwo, teatrologia, socjologia itd.). Dlatego planowane spotkania festiwalowe to nie tylko zdarzenia artystyczne, ale również działania edukacyjne, debaty, spotkania z twórcami, konferencje naukowe, wykłady. Jednym z podstawowych zamierzeń TRANS/MISJI jest dotarcie nie tylko do widzów teatralnych, ale do wszystkich uczestników życia społecznego. Jego nadrzędnym celem jest wymiana myśli, kultur, doświadczeń. Organizacja przedsięwzięcia o tak bogatym i różnorodnym programie nie byłaby możliwa bez wsparcia i pomocy wielu instytucji działających w Rzeszowie na rzecz kultury.

Do współorganizacji festiwalu TRANS/MISJE zaproszono cenione w kraju i za granicą placówki. Są to m.in.:


Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego – rozpoczęła swoją działalność w 1955 r. jako Rzeszowska Orkiestra Symfoniczna. Od 1974 r. działa w nowym, niezwykle funkcjonalnym budynku i posiada z salą koncertową na 800 miejsc, o znakomitej akustyce, cenioną takze poza granicami kraju. Filharmonia ma bardzo zróżnicowany, ambitny program, obejmujący też wiele prawykonań, występy najlepszych polskich artystów, stale rosnący poziom 85-osobowej orkiestry, audycje i koncerty dla młodzieży, spowodowały niezwykłe umuzykalnienie rzeszowskiej (pozbawionej tej tradycji) społeczności.
www

Muzeum Okręgowe – powstało w 1935 r. jako Muzeum Regionalne Ziemi Rzeszowskiej. Obecnie to wielodziałowa instytucja, która posiada i prezentuje: bogatą kolekcjaję wybitnych dzieł sztuki, zabytkówi o dużej wartości historycznej oraz liczne zbiory archeologiczne związane z osadnictwem pradziejowym i wczesnośredniowiecznym. Muzeum organizuje różnorodne wystawy czasowe oraz prowadzi działalnosć edukacyjną.
www

Biuro Wystaw Artystycznych – powstało w 1962 r. jako instytucja wyrażająca mecenat państwa nad kulturą przez ówczesną Wojewódzką Radę Narodową. Galeria prezentuje i promuje sztukę współczesną. Organizuje konkursy, wernisaże, wystawy zbiorowe, indywidualne artystów polskich i zagranicznych. Jest organizatorem wielu imprez cyklicznych m.in.: Obraz, grafika, rysunek, rzeźba roku, Biennale Sztuki Komputerowej.
www

Estrada Rzeszowska – instytucja artystyczna zajmująca się profesjonalną organizacją lokalnych festiwali, koncertów, wydarzeń kulturalnych itp. W ramach swojej działalności edukacyjnej prowadzi Rzeszowski Inkubator Kultury, posiada półprofesjonalne studio nagrań dźwiękowych. Estrada jest organizatorem Europejskiego Stadionu Kultury realizowanego w ostatnich latach w ramach projektu Wschód Kultury, imprezy prezentującej kulturę wschodniego pogranicza.
www

Galeria Rzeszów – obecnie największa galeria handlowa w Rzeszowie, regularnie jest gospodarzem różnorodnych wydarzeń artystycznych i rozrywkowych. Oficjalny sponsor Mistrzów Polski w siatkówce Asseco Resovii Rzeszów.
www

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 

 


Powrót
Do festiwalu pozostało